29. říjen 2013 / Jana Adamcová

Přednáška prof. Pier Luigi Sacco o kulturních a kreativních průmyslech

Prof. Pier Luigi Sacco, expert na oblast kulturních a kreativních průmyslů, přijel do Prahy na pozvání vznikajícího Institutu pro digitální ekonomiku. Jeho hlavní přednáška se konala dne 29. října 2013 od 17h v centru současného umění DOX. Tématem přednášky byly kulturní a kreativní průmysly jako jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících ekonomických sektorů v Evropě. Profesor přednesl příklady úspěšných projektů propojení byznysu a kultury v evropských státech a na modelových příkladech představil přínos kulturních a kreativních průmyslů pro ekonomiku země. Přednášky se zúčastnili přestavitelé soukromých firem, ministerstev průmyslu a obchodu a kultury, CzechInvestu, Technologické agentury ČR, veřejných i soukromých kulturních institucí.

Zvláštní poděkování patří soukromé galerii DOX za laskavé poskytnutí prostor.


Pier Luigi Sacco je profesorem ekonomie kultury milánské univerzity IULM a děkan Fakulty umění, trhů a kulturního dědictví. Vyučuje též obor kreativních průmyslů na University of Italian Switzerland (USI) ve švýcarském Luganu. Má Ph.D. z ekonomiky na European University Institute.

Profesor Sacco je celosvětově uznávaným a vyhledáváným spíkrem. Má rozsáhlé zkušenosti v poradenství pro vlády i samosprávní celky a kulturní instituce v oblasti územního rozvoje, založeného na kultuře a v oblasti programu evropských měst kultury. Je členem European Expert Network on Culture (EENC). EENS je iniciativou Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělání a kulturu, která sdružuje skupinu expertů na oblast kulturní politiky, aby pro Evropskou komisi realizovali odborné studie a analýzy.

Dále je prezidentem vědecké rady mezinárodního festivalu současného umění  ve Faenze, členem vědecké rady italské národní knihovny ve Florencii a vědeckým tajemníkem Semeion Research Center v Římě.

Je autorem více než stopadesáti článků v mezinárodních časopisech a publikacích předních vědeckých vydavatelství (Oxford University Press, Cambridge University Press, Elsevier, Springer, Palgrave, Edward Elgar, Ashgate, Sage atd.) na téma ekonomické teorie, teorie her, ekonomiky kultury, kulturních a kreativních průmyslů, tvorby kulturních politik na místní, regionální i národní úrovni. Pravidelně přispívá do prestižních italských periodik Il Sole 24 Ore, Saturno and Flash Art. Člen vydavatelské rady časopisů Creative Industries Journal, Mind and Society, Quality and Quantity, Journal of Marketing at Retail a Economia della Cultura. 

Rozhovor na téma vztahu kultury a ekonomiky vedla s prof. Sacco Kateřina Koubová ze serveru iDnes a jeho celé znění je zde:

http://ekonomika.idnes.cz/rozhovor-s-profesorem-pier-luigi-saccem-fdk-/ekonomika.aspx?c=A131030_122747_ekonomika_fih

Kulturní a kreativní průmysly