Konference Law Fit 2016

Akce - 23. květen 2016

Již druhým rokem je Institut pro digitální ekonomiku partnerem konference Law Fit, která proběhla pod záštitou předsedkyně Úřadu na ochranu osobních údajů. Konference se uskutečnila 23. května 2016 v prostorách Fakulty informačních technologií ČVUT. Letošní téma se týkalo ochrany osobních údajů a navázalo na náš workshop k General Data Protection Regulation, kterým jsme 24. února zahájili sérii diskusí o výzvách Digital Single Market. Předsedkyně správní rady Institutu pro digitální ekonomiku Jana Adamcová na konferenci Law Fit prezentovala finální working paper k GDPR a spolu s Josefem Prokešem z ÚOOÚ představila hlavní prvky nové směrnice GDPR spolu s hlavními otázkami, které si digitální trh klade. Plné znění working paperu k GDPR je zde

 Více »
+

Workshop k soutěži na internetu

Akce - 12. duben 2016

Třetí v řadě workshopů ze série výzvy k Digital Single Market se věnoval soutěži na internetu a její regulaci. Mezi diskutovanými tématy byly elektronický obchod, geoblocking a reforma autorských práv, vyhledávání, daňová pravidla, osobní údaje a nové obchodní modely a oblasti. Workshop se konal za podpory Konrad Adenauer Stiftung a Sdružení pro internetový rozvoj

 Více »
+

Workshop k síťové neutralitě

Akce - 23. březen 2016

Druhý z workshopů ze série Aktuální výzvy Digital Single Market, organizovaný s podporou Konrad Adenauer Stiftung, se týkal tématu síťové neutrality. Tentokrát nebylo téma síťové neutrality zaměřeno na auditorium telekomunikačních operátorů, ale firem, poskytujících obsah na internetu. Zástupci televizí, internetových zpravodajských serverů, vyhledávačů a dalších subjektů, diskutovali s představiteli Českého telekomunikačního úřadu a Ministerstva kultury ČR o dopadu nařízení síťové neutrality na český trh.

 Více »
+

Workshop k ochraně osobních údajů

Akce - 24. únor 2016

Ve spolupráci s Nadací Konrada Adenauera jsme připravili sérii šesti workshopů, týkající se aktuálních výzev Digital Single Market. Cílem této série je připravit pozice českých firem k aktuálně připravovaným regulacím a diskutovat jejich praktické dopady na české firmy v podobě working paperu. Prvním tématem byla ochrana osobních údajů. 

 Více »
+

START Prize 2016

Článek - 17. únor 2016

Naše partnerská organizace Ars Electronica byla pověřena Evropskou komisí k realizaci nové ceny "START Prize 2016". Cílem ocenění je vybrat nejinovativnější spolupráci a výsledky v oblasti kreativity a inovací na pomezí vědy, technologií a umění. Mezinárodn poradkyní pro cenu START Prize 2016 se stala i zakladatelka Institutu pro digitální ekonomiku Jana Adamcová. Její úlohou je vybrat pět projektů inovativní spolupráce, propoující umění, vědu a technologie. 

 Více »
+