23. březen 2022 / Tým IDE

O projektu Bohemian Perfection

Bohemian Perfection: platforma posilující jednotlivce a subjekty působící v oblasti tradičních řemesel, jejich interdisciplinární spolupráce a síťování s aktéry užitého designu a turismu

 

Ctíme tradice, ale jdeme s dobou

Záměrem internetové platformy Bohemian Perfection a jejích nástrojů je zviditelňovat, oživovat a rozvíjet tradiční lidová řemesla a jejich produkty s přímou návazností na lokality, kde vznikají.

Cesta k oživení vede přes propojení vybraných špičkových řemeslníků a pamětníků s producenty bytových doplňků, nábytku a módy a s designéry. Věříme, že takto vznikající udržitelné výrobky vysoké výtvarné i řemeslné hodnoty dokážou navrátit dědictví našich předků do současnosti, aby se stalo znovu součástí našich interiérů i šatníků. 

Díky promyšlené popularizaci lokálních řemeslných výrobků a tradic v přímé vazbě na místa vzniku můžeme přispět k atraktivitě těchto lokalit jako turistických cílů a podpořit jejich rozvoj tak, aby nedošlo povrchnímu komerčnímu „vytěžení“, ale k pozvolnému a dlouhodobému zhodnocení. Chceme podporovat jedinečnost místa, zdejším obyvatelům pomáhat rozvíjet dědictví předků. Jeho návštěvníkům umožnit poznat hodnoty založené na tradičních řemeslech a produktech. 

Pokud dokážeme lépe porozumět příběhu, který se za řemeslným výrobkem skrývá, jeho původu, přípravě materiálu, procesu výroby, i péči o něj, budeme ochotni za něj zaplatit férovou cenu a přirozeně si jej budeme vážit. Místo nahrazování jej budeme opravovat a třeba jej jednou předáme svým dětem. Věříme, že i tohle je způsob, jak pečovat o vlastní historii a udržitelnější přístup každého z nás ke světu.  

 

Celkové náklady: 1 565 216 Kč v období 1. 3. 2022 až 31. 8. 2023

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Kultura.

 

Čeští partneři:

České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Product Design Studio – Studio Jaroš

Národní ústav lidové kultury

 

Norský partner:

Hogskulen for gron utvikling (University College for Green Development), Norsko