15. červen 2015 / Jana Adamcová

Studie o digitálním obsahu

V rámci mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, které realizuje Institut umění, vytvořil Institut pro digitální ekonomiku kapitolu o digitálním obsahu. Kapitola se zabývá vymezením oblasti digitálního obsahu a prezentuje aktuální ekonomická data a výkonnostní ukazatele. V kontextu zahraničních trendů se zamýšlí nad slabými a silnými stránkami oblasti digitálního obsahu. Pro informaci uvádí i výstupy kvalitativních rozhovorů s představiteli tohoto sektoru o potřebách a typových projektech, které by neměly ujít pozornosti státu.

Odvětví digitálního obsahu je podoblastí sektoru informačních a komunikačních technologií.  Stát vnímá dosud tržní segment ICT převážně ve vazbě na fyzickou infrastrukturu nebo servis pro ni. Toto vnímání ilustruje i redukce celé digitální ekonomiky na rozvoj vysokorychlostního internetu a jeho přirovnávání k základní infrastruktuře v podobě dálnic, železničních koridorů či energetické sítě. Předem je tedy digitální obsah limitován na oblast materie. Proto naše studie podtrhuje význam digitálního obsahu jako kreativní části digitální ekonomiky a zdůrazňuje provázanost kulturních a kreativních průmyslů se všemi ostatními ekonomickými i společenskými sektory. 

Celá elektronická publikace je k dispozici zde

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly