15. prosinec 2015 / IDE

UNESCO představilo globální studii o CCI

UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní konfederací společností autorů a skladatelů (CISAC), jejímž předsedou je známý hudebník Jean-Michel Jarre, vydalo první globální studii o významu přínosu kulturních a kreativních průmyslů globální ekonomice. Studie rovněž zdůrazňuje, že kulturní a kreativní obsah je motorem digitální ekonomiky.

Důležitost kulturních a kreativních průmyslů ocenila i generální ředitelka UNESCO paní Irina Boková, když prohlásila: "Kulturní a kreativní průmysly jsou hlavním motorem ekonomik jak vyspělých, tak i rozvojových zemí. Jsou vskutku nejrychleji rostoucím globálním sektorem. Ovlivňují generování příjmů, tvorbu pracovních míst a zisky z exportu. Mohou zajistit lepší budoucnost v mnoha zemích na světě."  

Plný text studie je ke stažení na internetové stránce UNESCO

 

 

 

Kulturní a kreativní průmysly