19. září 2015 / Jana Adamcová

Auto budoucnosti: luxus v pohybu

Tento výzkumný prototyp má označení F 015 Luxury in Motion. Vychází z evropské tradice vysokého řemesla a luxusního zboží, což je na první pohled patrné z designu exteriéru i interiéru vozu. Jednou z hlavních myšlenek je zde neustálá výměna informací mezi vozem, pasažéry a okolím. Tento prototyp vykresluje vizi budoucnosti, kdy vozidlo nebude pouhým dopravním prostředkem, ale i mobilním domovem.

Prototyp F 015 byl představen v rámci festivalu Ars Electronica v Linzi v září tohoto roku. Hlavním tématem festivalu bylo "POST CITY - domovy pro 21. století". Nosnými pilíři byly čtyři otázky: jaká bude v budoucnu mobilita, práce, jací budou občané a jaká odolnost měst. Představení F 015 vyvolalo velký zájem veřejnosti. Např. Frankfurter Allgemeine Zeitung ve svém článku z dnešního dne  si klade otázku, jak dlouho bude trvat, než se řidiči vzdají volantu, protože za ně převezmou řízení vozidla procesory. A zda více komfortu a jistoty bude znamenat úlevu nebo vyvolá pocit zbavení svéprávnosti.

 

Digitální ekonomika
Kulturní a kreativní průmysly