23. červen 2015 / IDE

Studie o ICT a umění

Evropská komise nechala v rámci cílů Digitální agendy zpracovat studii o tom, jak je umění zásadní součásti výzkumu a inovací v segmentu informačních a komunikačních technologií. Umění je podle Evropské komise katalyzátorem, který pomáhá přetvářet vědu a technologie v produkty či řešení. Umělci jsou pomocí informačních a komunikačních technologií vytvářet prototypy řešení či nové obchodní, společenské nebo ekonomické modely. Proto Evropská komise plánuje spuštění programu STARTS (Science, Technology and the Arts), aby podpořila tvorbu inovací propojením umělců a technologů/vědců.

Plné znění studie je zveřejněno na této stránce: http://ictartconnect.eu/files/ICTARTCONECT.study%20brochure.pdf

Digitální ekonomika
Evropská unie