14. březen 2015 / Jana Adamcová

Konference IAC

Dne 9. dubna 2015 se uskuteční již 8. ročník konference IAC. Mezi přednášejícími bude i zakladatelka Institutu pro digitální ekonomiku Jana Adamcová. Její téma se bude týkat role státu v podpoře digitální ekonomiky. Těšíme se na diskusi s Vámi.

Program konference je k dispozici zde http://iac.spir.cz/akce/internet-advertising-conference/program/. Diskuse na konferenci naváže na studii Institutu pro digitální ekonomiku, která se věnovala potenciálu digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro rozvoj ekonomiky ČR. Jedním z hlavních problémů digitální ekonomiky v ČR je to, že není státní správou brána vážně jako samostatný průmyslový sektor.

Digitální ekonomika