16. červen 2020 / Tým IDE

Strategie kulturních a kreativních průmyslů má svůj web

Webová stránka https://strategiekkp.mkcr.cz/ prezentuje v kostce stav Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů, za níž stojí Jana Adamcová a Naďa Machková z IDE. 

Web prezentuje Seriál "Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů" - dvanáct příběhů inspirativních osobností od produktového a módního designu, přes nový cirkus, divadlo, oživení české sklářské tradice až po literaturu a filmovou a televizní scenáristiku.

Popisuje také důvody pro vznik strategie, představuje strategický rámec a shrnuje chronologii vývoje strategie. 

Velmi praktická je mapa dobré praxe, kdy na mapě České republiky můžete u každého kraje objevit pozitivní příklady práce s kulturními a kreativními průmysly.

Představuje kreativní inkubátor, což byl pilotní projekt realizován s Fakultou umění a designu Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, a který testoval se studenty pěti ateliérů využití kulturního dědictví pro tvorbu kreativních produktů s vysokou přidanou hodnotou.

V neposlední řadě obsahuje web seznam všech, kteří se na tvorbě strategie podíleli - projektový tým, odborný tým i regionální koordinátory.

Kulturní a kreativní průmysly